مارها

عکس ها و مطالب مارها

مار افعی

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم دی 1389ساعت 16:19  توسط داوود  | 

عكس ازمارها

+ نوشته شده در  شنبه یازدهم دی 1389ساعت 20:47  توسط داوود  | 

کور مار

+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم دی 1389ساعت 16:33  توسط داوود  | 

کک مار

+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم دی 1389ساعت 16:28  توسط داوود  | 

گرزه مار

+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم دی 1389ساعت 16:26  توسط داوود  | 

افعی شاخدار

+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم دی 1389ساعت 16:23  توسط داوود  | 

کبری(مارزنگی)

+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم دی 1389ساعت 16:20  توسط داوود  | 

افعی قفقازی

+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم دی 1389ساعت 16:10  توسط داوود  | 

مار کبری

به طور کلي به دو دسته ي سمي و غير سمي تقسيم مي شوند که کمتر از 30% از آنها سمي هستند . در اين حال هر دو گروه براي طبيعت و انسان مفيد بوده . يکي از ارکان اساسي چرخه هاي حياتي را تشکيل مي دهند . به خصوص در کنترل جمعيت چرندگان مؤثرند .
پديده ي Mouting ( پوست اندازي ) در مارها به صورت يک تکه انجام مي شود . مارها قادرند طعمه هاي بيش از قطر بدنشان را شکار کنند .
براي انجام اين کار چند تخصص در مارها ايجاد شده :
1.دو نيمه ي فک در بخش جلويي بر خلاف ساير جانوران که به هم جوش خورده توسط بافتي قابل ارتجاع به نام ليگامان به هم متصل شده است . پس هر نيمه ي فک نسبت به ديگري انعطاف پذير است .
2.انعطاف پذيري فک پايين در محل اتصال جمجمه بسيار زياد است .
3.بر خلاف ساير گروه هاي جانوري اتصال استخوانهاي تشکيل دهنده ي کام در مارها بسيار انعطاف پذير
است و نسبت به هم قابليت جابجايي دارند . .در هنگام خوردن طعمه ي بزرگ اين استخوان ها به حاشيه هدايت شده ، سقف دهان جاي بيشتري را مي گيرد.
4.معمولا در همه ي مهره داران منفذ تنفسي در عمق حلق قرار مي گيرد اما در مارها منفذ ناي در جلوي دهان واقع شده .
5.مارها فاقد جناغ هستند در نتيجه دنده ها در ناحيه ي شکمي آزادند پس تا جايي که پوست و عضله ي شکمي قابليت انعطاف داشته باشند حفره ي شکمي قادر به بزرگ شدن است .
6.در مارها معمولا يک شش تحليل رفته است و فضاي اين عضو در اختيار دستگاه گوارش قرار گرفته .
انواع مارها :
در يک تقسيم بندي مارها به چهار گروه تقسيم مي شوند :

1. Aglyph 2. Proteroglyph 3. Solenoglyph 4. Opistoglyph
Aglyph : همه ي مارهاي غير سمي در اين گروه قرار مي گيرند . فاقد دندان هستند . مارهاي بوآ و پيتون جزو اين دسته اند . مارهاي اخير داراي عضلات بسيار قوي هستند و با پيچيدن به دور طعمه و خرد کردن استخوان هاي آن ، طعمه را مي کشند .
Proteroglyph : مارهاي اين دسته داراي دندانهاي سمي در بخش جلويي ماگزيلا هستند . اين دندان ها طول
چنداني ندارند . مار کبري نمونه اي از اين مارها است .
Solenoglyoh : اين مارها داراي دندانهاي سمي در بخش جلويي ماگزيلا هستند اما اين دندان بسيار طويل بوده ، قابليت خم پذيري دارد. در حالت فعاليت عمود بر فک است و در حالت استراحت به موازات فک قرار مي گيرد. مارهاي افعي از اين نوع اند .
عده اي از مارهاي افعي و زنگي قادرند در تاريکي مطلق طعمه هايشان را به ميزان 100% موفقيت آميز شکار کنند . اين نمونه ها در حد فاصل نوستريل و چشم داراي حفره اي هستند که واجد گيرنده هاي حرارتي بسيار حساس است که قادر به درک اختلاف حرارتي کمتر از 01/0 درجه ي سانتيگراد است . هر جانور خون گرمي داراي انرژي گرمايي است که به صورت تشعشع از بدن خارج شده و توسط امواج مادون قرمز قابل بررسي است . اندازه و موقعيت طعمه از طريق اين انرژي گرمايي توسط مارها قابل تشخيص است . بهاين اندام در اين گونه از مارها Pit Organ يا Loreal Pit مي گويند .
Opistoglyph : گرچه دندان سمي دارند اما اين دندان در بخش عقبي ماگزيلا است . بنا براين هنگامي عمل
مي کند که طعمه به عمق دهان منتقل شده باشد .
مارهاي خانواده ي Colubridea دراين گروه جاي مي

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم دی 1389ساعت 16:19  توسط داوود  | 

مار پیتون

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم دی 1389ساعت 16:18  توسط داوود  | 

مار سمی

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم دی 1389ساعت 16:18  توسط داوود  |